Materiał Partnera

Gdzie szukać pomocy będąc DDA?

Gdzie szukać pomocy będąc DDA?

Problem alkoholowy w rodzinie dotyczy wszystkich jej członków, a nie tylko osoby pijącej. Syndrom dorosłego dziecka alkoholika skutkuje utrwaleniem pewnych schematów odczuwania, zachowania i myślenia, co bardzo często uniemożliwia poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Na czym polega syndrom DDA i gdzie można szukać pomocy, jeśli opisane wzorce mają odzwierciedlenie w rzeczywistości?

Syndrom DDA

Nie u wszystkich osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym, objawiają się cechy syndromu DDA. Niektórzy ludzie adaptują się do życia w sposób niepowodujący w dorosłym życiu cierpienia. Sam fakt dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej nie oznacza więc, że korzystanie z pomocy psychologa staje się koniecznością.

Syndrom DDA polega na nawykowym sposobie działania, doświadczania emocji i myślenia o relacjach. Powoduje wdrażanie do codzienności zachowań, które pozwalały przetrwać w sytuacjach zagrożenia w dzieciństwie. Można wyróżnić zespół cech, charakterystycznych dla osób określanych jako dorosłe dzieci alkoholików. Jako typowe zachowanie wskazuje się lęk przed utratą kontroli, uczuciami i wszelkimi konfliktami. Sytuacje stresujące powodują ogromny niepokój i mogą być przyczyną wycofania. Jako cechę wspólną DDA określa się również nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności i niezdolność do odprężenia. Często spotykany lęk przed odrzuceniem, ostra samokrytyka i pozostawanie w roli ofiary powodują ogromne trudności osób zmagających się z syndromem DDA w nawiązywaniu normalnych relacji.

Opisane cechy powodują nasilanie się przykrych uczuć, które po pewnym czasie stają się nie do zniesienia. Przeżywanie ich zazwyczaj powoduje odsunięcie się od ludzi i utwierdzenie w poczuciu odosobnienia. Takie błędne koło przyczynia się do tkwienia w kręgu szkodliwych myśli, uczuć i zachowań.

Leczenie DDA

Potrzeba psychoterapii jest przejawem dojrzałości osoby, która pragnie lepiej zrozumieć siebie. Zdanie sobie sprawy z istnienia powiązania pomiędzy przykrymi doświadczeniami z dzieciństwa a obecnie stosowanymi mechanizmami zachowań to dobry początek pracy nad sobą.

Oferta pomocy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików to ważny element systemu pomocy dla osób borykających się z problemem alkoholowym. Terapię prowadzą niektóre placówki leczenia uzależnienia od alkoholu, np. Ośrodek Droga Do Domu. Do najważniejszych kwestii w procesie leczenia zaliczyć można naukę umiejętności stawiania granic, wyrażania swojego zdania oraz wychodzenia z ról przybranych w dzieciństwie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję